• Hodina deťom

     • Dňa 14. 11. sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Naše žiačky vyzbierali vďaka štedrým darcom v meste 210 eur.  Zbierku v Bánovciach mal pod patronátom DSS Archa.

     • Projekt Šafran

     • ... nám má pripomenúť detské obete holokaustu. Najprv sme si formou výkladu pripomenuli faktografické údaje o holokauste,  následne jedna zo študentiek reprodukovala prečítané beletristické diela týkajúce sa tejto témy,  a napokon sme zasadili krokusy, ktoré vykvitnú koncom januára  (27.  1. - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu).

     • Milé pozvanie do ZŠ v Uhrovci

     • Keďže ako novovzniknutá škola nemáme vlastnú knižnicu,  nemohli sme sa sami zúčastniť súťaže Medzinárodný deň školských knižníc, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica. Preto sme sa potešili, keď nás oslovila ZŠ z neďalekého Uhrovca a ponúkla nám možnosť zúčastniť sa na ich programe s názvom „Nechaj dobro prechádzať svojou dlaňou“.

      Dňa 28. 10. 2019 sme teda nasadli do autobusu a zavítali do ZŠ v Uhrovci. Čakalo nás srdečné privítanie pána riaditeľa a pani zástupkyne, dievčatá v krojoch nám zahrali i zaspievali  na ľudovú nôtu a navyše nás ponúkli vlastnoručne upečeným chlebom.

      Milo prekvapení sme sa zamiešali medzi miestnych deviatakov a započúvali sme sa do výkladu o živote a diele J. G. Tajovského. Pani učiteľka slovenského jazyka nás pútavo oboznámila s poviedkami starootcovského cyklu, s poviedkami zo života dedinského kolektívu, ale aj so známymi dramatickými dielami. Na odľahčenie sme si v menších skupinkách následne zahrali pexeso a poskladali puzzle - Tajovského portrét. Všetky vypočuté informácie sa nám neskôr zišli na súťažnom kvíze. Ani sme sa nenazdali a už sme sedeli v „divadle“ – siedmaci nám vlastnoručne zhotovenými bábkami priblížili Tajovského veselohru Ženský zákon. Divadelné predstavenie zvládli vynikajúco: napriek ťažkému textu (originál od Tajovského) sa sústredili aj na jeho prednes, dodali hre vlastný punc a srdečný potlesk publika si naozaj zaslúžili. Samozrejme, treba oceniť aj prácu pedagógov, ktorí žiakov viedli a pripravovali, zostavili scenár hry, premysleli a pripravili materiál na bábky i divadelné kulisy, nacvičovali divadlo so žiakmi, pripravili kvíz, atď. Variabilný, dobre premyslený aj zrealizovaný program potvrdil  heslo predstavujúce jeho názov - dlaňami všetkých spomenutých naozaj dobro prechádzalo ... a čo je ešte dôležitejšie - šírilo sa ďalej.

      Našu návštevu sme zakončili v miestnom regionálnom múzeu, kde sa nám s hrdosťou na svoju obec prihovorila miestna kultúrna pracovníčka.  Pomocou jej slov sme poznávali históriu Uhrovca, kultúrne i vzdelávacie aktivity,  v rámci prehliadky múzea sme zasa obdivovali ľudové tradície a šikovnosť miestnych remeselníkov.

      Popri bohatom kultúrnom a vzdelávacom programe, ktorý pre nás (študentov CSOŠ), ale aj pre svojich žiakov  Základná škola v Uhrovci pripravila oceňujeme najmä možnosť osobného kontaktu s inými žiakmi, ako aj možnosť spoznať okolie Bánoviec nad Bebravou.

     • Spoznávame okolie - v galérii a v karneri...

     • V rámci predmetu metodika edukačných činností sme zorganizovali exkurziu do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.  Čo nového sme sa dozvedeli?  To, ako fungovala galéria kedysi (ťažkosti pri získavaní priestorov a tvorbe zbierok) a ako funguje dnes. Presvedčili sme sa, že súčasťou galérie nie sú len obrazy, ale aj sochy, keramika, príp. šperky. Vďaka stálej expozícii - z krajinomaľby a zátišia Bazovského  - sme spoznávali jeho tvorbu: spočiatku maľoval realisticky, neskôr si vytvoril vlastný štýl, t. j. používal teplé farby, v jeho obrazoch sa opakujú symboly – slnko, mesiac, lastovičky a námet často čerpal zo života ľudu. Na rad prišla aj tvorivá činnosť – vlastná kresba pastelom: niektorí sa inšpirovali obrazmi Bazovského, iní vlastnou fantáziou.

      Okrem toho nás v tento deň srdečne privítal sprievodca sakrálnej pamiatky - Karner sv. Michala a popri „prechádzke“ centrom mesta sme sa zamerali na zachované archeologické objekty, resp. ich doloženie v rámci dlažby, príp. prezentáciu formou presklených vitrín. Takto sme si ozvláštnili vyučovanie a získali  skúsenosti, ktoré neskôr využijeme v našej pracovnej náplni.

     • Ako sa zo študentov stali učitelia...

     • V rámci geografie sme spoznávali miestnu krajinu. Každý študent vypracoval plagát o svojej obci, na ktorý zhrnul nielen základné údaje o jej predstaviteľoch, obyvateľoch, erbe, prírodných a kultúrnych podmienkach, ale pridal aj pár zaujímavostí a vlastné postrehy. Hotové dielo potom študenti prezentovali spolužiakom i vyučujúcim a vystavili v priestoroch školy. Fotografie z tvorby aj prezentácie nájdete vo fotoalbume.

     • Učili sme sa v teréne

     • Dňa 14. 10. využili študenti Cirkevnej SOŠ sv. Terézie z Lisieux pekné počasie a vybrali sa do Bojnej. Ich kroky najprv smerovali do miestneho archeologického múzea, neskôr si prezreli slovanské hradisko Bojná I - Valy.

      Prehliadka stálej muzeálnej expozície je bohatá na množstvo artefaktov nájdených priamo na hradisku, ktorého najväčší rozmach je datovaný do začiatku  9. storočia. Za najvzácnejšie nálezy možno považovať jednak 6 pozlátených plakiet (originály sa nachádzajú v Ponitrianskom múzeu v Nitre), jednak nález zvonu a dvoch súčastí z ďalších zvonov. Lektor múzea nás obzvlášť upozornil na fakt, že spomínané plakety pochádzajúce pravdepodobne z prenosného oltára sú dokladom šírenia kresťanstva u Slovanov ešte pred príchodom misie sv. Cyrila a Metoda. V rámci jeho výkladu sme sa okrem iného dozvedeli aj to, že Slovania sa odievali do šiat zhotovených z ľanu a žihľavy, poznali kľúče, používali britvu, krúžkovú zbroj a muži nosili umelecky zdobené luxusné súčasti odevov (spony opaskov, gombíky). Veľký počet nálezov železných predmetov a hrivien svedčí zasa o vyspelosti remeselnej výroby, kováčstva a poľnohospodárstva. Súčasťou expozície bola i malá maketa zemníc (obydlí čiastočne zahĺbených do zeme), ktoré sme neskôr preskúmali v teréne.

      Dobre vyzbrojení teoretickými vedomosťami sme teda nasadli do autobusu, odviezli sme sa za obec Bojná (smer Ranč pod Babicou) a už sme zdolávali terén ako praví turisti.  Po nie veľmi náročnom výstupe sa nám naskytol pohľad na veľkolepý vstup do hradiska – viacpodlažnú bránu vsadenú do obvodového valu (vysokého cca 530 cm) s  palisádami.  Následnou prechádzkou po niekdajšom hradisku sme  nadobudli predstavu o jeho rozlohe, dôležitosti obranných častí i samotnom fungovaní. 

      Lokalitu Bojná I – Valy odporúčame navštíviť každému, kto sa rád prejde do prírody a popri tom spozná kúsok našej histórie. 

     • Prváci v miestnom múzeu

     • Pri príležitosti  75. výročia SNP sme počas prázdnin boli svedkami veľkolepej prehliadky i mnohých sprievodných podujatí. Aby sme na dôležitosť tejto udalosti nezabudli ani počas školského roka, vybrali sme sa 8. 10. 2019 (krátko po spomienke na Deň obetí Dukly) do miestneho múzea – Múzea partizánskej brigády J. Žižku. Výstavou nás sprevádzal Ing. Švelka. Spoločne sme sa preniesli k dobrovoľníckym skupinám partizánov, študovali sme mapy i fotografie zaznamenávajúce ich odbojovú činnosť, bližšie sme spoznávali  životné osudy niektorých z nich  i pietne miesta v okolí Bánoviec nad Bebravou. Faktografický materiál ponúkajú mnohé historické publikácie a encyklopédie, my sme však ocenili práve to ľudské, čo do výkladu pán Švelka vniesol – vypovedané jednoducho a zrozumiteľne: Poučme sa z histórie, oceňme, čo je dobré, snažme sa napraviť to, čo bolo zlé, ale najmä buďme vďační za to, že môžeme žiť slobodne a bez strachu o svoj život, v mieri.

     • 25. 9. - Svetový deň mlieka na školách

     • Videli ste dokument "Aká je pravda o mlieku?" Ak nie, určite si ho pozrite, je voľne dostupný na internete... Vďaka nemu sme sa trošku teoreticky vzdelali, virtuálne sme navštívili mliekareň a potom sme si pochutnali na jogurtoch, ktoré sme dostali ako sponzorský dar od podniku Milsy, a. s. Ďakujeme :-)

     • Biela pastelka...

     • ...je názov celoslovenskej zbierky venovanej na pomoc našim zrakovo postihnutým spoluobčanom. Po krátkej diskusii so študentmi sme sa rozhodli do akcie zapojiť a vytvorili sme dve "dobrovoľnícke družstvá", ktoré neúnavne brázdili stanicu, centrum mesta a jeho blízke okolie.

     • Začiatok prvého školského roka

     • Dňa 2. 9. 2019 zasadli do školských lavíc naši prví študenti. Otvorili sme dva odbory (sociálno-výchovný pracovník a biochemik - mliekarská výroba), v ktorých sa vyučuje 15 študentov.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Rozvrh bol naposledy publikovaný: 30. 1. 2020
    • Suplovanie
     • Suplovanie

     • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Posledné suplovanie bolo vypublikované: 9. 10. 2019
    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.