• Členovia Rady školy

  •  

   • zástupcovia zriaďovateľa – Mgr. Jozef Blahovec, Mgr. Stanislav Garaj, Mgr. Ondrej Zemko,  osv. p. Milan Kavur, kanonik,  
   • zástupca pedagogických zamestnancov školy – Mgr. Katarína Tkáčová-Hírešová, PhD.,
   • zástupca nepedagogických zamestnancov školy – Bc. Beáta Bezáková,
   • zástupcovia rodičov – Miriama Čerňanská, Stanislava Rusnáková,
   • zástupca študentov – Rebeka Chudá.