• Škola, ktorá má Ducha

   • Kvalitná výučba odbornými učiteľmi
   • Formácia študentov v duchu kresťanských hodnôt
   • Zrekonštruované priestory s tradíciou, vlastnou kuchyňou, jedálňou, telocvičňou a spoločenskou sálou
   • Dobrá pozícia školy v centre mesta
   • Odbory reflektujúce dopyt na trhu práce
   • Odbory s dobrým uplatnením na trhu aj v rámci mesta