• Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux
    • Farská 5, Bánovce nad Bebravou
    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux
    • Škola, ktorá ma ducha
    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux
    • Vitajte!
     • Biela pastelka

      Dňa 24. 9. 2021 sme sa tradične zapojili do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Príspevky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska zbierali naše dobrovoľníčky - Saša a Anna (3.A), Kaja a Saša (2.A). Ďakujeme im za vytrvalosť a snahu osloviť čo najviac ľudí, a samozrejme, všetkým darcom ďakujeme za poskytnuté príspevky.

     • U bánovských požiarnikov...

      Praktickým doplnením účelového cvičenia bola pre našich žiakov návšteva požiarnej zbrojnice v Bánovciach nad Bebravou. Požiarnici nás oboznámili s požiarnou technikou, ich prácou, prípravou na povolanie a nechýbali ani zážitky z priamych zásahov. Prostredníctvom nich nás usvedčili v tom, že sú naozaj univerzálnou súčasťou záchranného systému. Náplň ich výjazdov je rôznorodá - od záchrany ohrozených alebo ohrozujúcich zvierat, cez odstraňovanie kalamít, vážne dopravné nehody až po samotné hasenie požiarov. Cvičný ochranný odev používaný počas chemického poplachu si odvážnejší spomedzi žiakov aj vyskúšali :-)

     • Exkurzia v PD Slatina nad Bebravou

      Dňa 8. 9. 2021 sa naši mliekari dostali priamo do poľnohospodárskeho podniku. Mali sme možnosť vidieť doslova, ako sa mliečne výrobky dostávajú z poľa na tanier. PD Slatina nad Bebravou má vlastnú rastlinnú aj živočíšnu výrobu, ako aj výrobu na spracovanie mlieka. Príjemným a chutným záverom exkurzie bola ochutnávka výrobkov značky „Moja Kravička“.

     • Vyrazil nám dych..

      prírodný areál na Butkove :-)

      Nachádza sa vo výške 584 m.n.m. na okraji kameňolomu neďaleko obce Ladce. V roku 2012 navštívil miestnu cementáreň páter Elias Vella a vyslovil prianie, aby bol na vrchu Butkov postavený kríž. V roku 2013 bol kríž slávnostne požehnaný a odvtedy sa areál postupne zveľaďuje - pribudla Kaplnka Božieho milosrdenstva, Pamätník Jána Pavla II. a sestry Faustíny, krížová cesta... Návštevu tohto miesta všetkým vrelo odporúčame - tú jedinečnú atmosféru treba zažiť!

     • Rýchla reakcia môže zachrániť život!

      Dňa 6. 9. 2021 sa nám v rámci zdravotnej prípravy na účelovom cvičení prihovorila pani Dana Hlaváčová - zdravotná sestra RZP a úrazovej chirurgie v Trenčíne. Priblížila nám prácu záchranárov RZP, uviedla najmä príklady z každodenného života a poskytla nám cenné informácie, vďaka ktorým môže každý z nás pomôcť pri záchrane ľudského života. Povzbudila nás nebáť sa poskytnúť prvú pomoc, zdôraznila dôležitosť rýchleho zásahu. Okrem iného sme sa dozvedeli ako zareagovať pri epileptickom záchvate alebo rozpoznať príznaky mozgovej či srdcovej príhody.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Ako to u nás funguje?

   Pozri si krátke video!

   prezentacia_skola.mp4

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje