• Novinky

     • Krúžková činnosť

      Náš krúžok má síce názov Tvorba školského časopisu, ale na to, aby sme vedeli napísať kvalitné články, potrebujeme mať aj kvalitné zážitky :-)

      A tak sme sa napr. rozhodli zapojiť do akcie p. Slamkovej - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Podstatou akcie je motivovať ľudí k vzájomnej spolupatričnosti a k pomoci nielen svojim blízkym, ale každému človeku, ktorý našu pomoc potrebuje. Každý z nás niečo priniesol - potraviny, kozmetiku, krížovky ... Prinesené veci sme spoločne zabalili do menších i väčších vianočných balíčkov pre starkých z DSS v Bánovciach nad Bebravou.

     • Deň otvorených dverí

      Riaditeľstvo Cirkevnej SOŠ pozýva žiakov a rodičov na DOD, ktorý sa uskutoční 2. 12. 2019 v priestoroch školy (Farská 5, Bánovce nad Bebravou) v čase 8:00 - 16:00. Poskytneme Vám informácie o možnostiach štúdia a prijímacích skúškach na našej škole, môžete si prezrieť priestory školy a stretnúť sa s pedagógmi. Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Hodina deťom

      Dňa 14. 11. sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Hodina deťom. Naše žiačky vyzbierali vďaka štedrým darcom v meste 210 eur. Zbierku v Bánovciach mal pod patronátom DSS Archa.

     • Projekt Šafran

      ... nám má pripomenúť detské obete holokaustu. Najprv sme si formou výkladu pripomenuli faktografické údaje o holokauste, následne jedna zo študentiek reprodukovala prečítané beletristické diela týkajúce sa tejto témy, a napokon sme zasadili krokusy, ktoré vykvitnú koncom januára (27. 1. - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu).

     • Milé pozvanie do ZŠ v Uhrovci

      Keďže ako novovzniknutá škola nemáme vlastnú knižnicu, nemohli sme sa sami zúčastniť súťaže Medzinárodný deň školských knižníc, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica. Preto sme sa potešili, keď nás oslovila ZŠ z neďalekého Uhrovca a ponúkla nám možnosť zúčastniť sa na ich programe s názvom „Nechaj dobro prechádzať svojou dlaňou“.

     • Spoznávame okolie - v galérii a v karneri...

      V rámci predmetu metodika edukačných činností sme zorganizovali exkurziu do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Čo nového sme sa dozvedeli? To, ako fungovala galéria kedysi (ťažkosti pri získavaní priestorov a tvorbe zbierok) a ako funguje dnes. Presvedčili sme sa, že súčasťou galérie nie sú len obrazy, ale aj sochy, keramika, príp. šperky. Vďaka stálej expozícii - z krajinomaľby a zátišia Bazovského - sme spoznávali jeho tvorbu: spočiatku maľoval realisticky, neskôr si vytvoril vlastný štýl, t. j. používal teplé farby, v jeho obrazoch sa opakujú symboly – slnko, mesiac, lastovičky a námet často čerpal zo života ľudu. Na rad prišla aj tvorivá činnosť – vlastná kresba pastelom: niektorí sa inšpirovali obrazmi Bazovského, iní vlastnou fantáziou.

  • Partneri

   • oficiálna stránka školy
  • Zvonenia

   Sobota 7. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • Medzinárodný deň školských knižníc v Uhrovci
   • V trenčianskej galérii a v karneri
   • GEG_Plagáty o obciach
   • V slovanskom hradisku v Bojnej
   • V múzeu partizánskej brigády J. Žižku
   • Fotoalbum školy