• Ani doma nezaháľame

     • V rámci geografie sme vytvorili projekty podporujúce rasovú a národnú znášanlivosť.

      Do galérie Projekty z GEG boli pridané fotografie.

     • Pozvanie na spoločný duchovný program

     • Duchovný program

      Milí študenti

       Srdečne pozývame v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska na spoločné prežívanie duchovného programu počas nastávajúceho Veľkého týždňa  prostredníctvom online internetového vysielania zkss.sk alebo na stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/

      Duchovný program:

      Pondelok 6.4

      10.30 svätá omša celebrant  pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko

      Utorok 7.4

      10.30 Krížová cesta

      Streda 8.4.

      10.30 Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou - s udalosťami Veľkého týždňa

      program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v  Bratislave

      "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba" / výzva sv. Otca/

      Tešíme sa na spoločné prežívanie!

      Želáme vám pevné zdravie, pokoj a dôveru do ďalších dní.

      riaditeľka školy, pedagogický zbor

       

       

       

     • Slovíčko "prečo"

     • Asi by sme  na prstoch nespočítali ako často sa v našich rozhovoroch v poslednej dobe objavuje slovíčko "prečo"

      Prečo sa však aj niečím takýmto zaoberať, veď to nie je úloha kresťana, snažiť sa hľadať odpovede na všetky otázky... Boh má všetko vo svojich rukách .  Viac sa nepýtaj spoj dlane a modli sa.

     • PRÍHOVOR riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti!

      Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou prihovorila. Je to už dostatočne dlhý čas, čo sa naša školská brána zatvorila. S odstupom času môžeme konštatovať, že to bolo správne rozhodnutie. Situácia, v ktorej sme sa ocitli je pre nás všetkých nová ,náročná a aj zložitá. Hľadali sme čo najlepšie riešenia ako zabezpečiť vyučovací proces inou formou akú sme doteraz poznali. Ja, aj moji kolegovia, ale aj vy milí študenti  si uvedomujeme, že neprežívame prázdniny. Realizácia výchovnovzdelávacieho procesu bez priameho osobného  kontaktu je pre nás ako aj vás častokrát ťažšia ako bežné vyučovanie.

      Usilujeme sa vybrať z dostupných komunikačných prostriedkov tie správne.

      V každom prípade chcem vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM, milí kolegovia za tvorivý prístup, ktorý k svojim povinnostiam máte. Milí študenti  aj Vám sa chcem poďakovať, že ste nám pedagógom nápomocní.    

      Pre  riaditeľa, riaditeľku školy je smutné a náročné vidieť prázdnu školu, prázdne triedy, či lavice, veľmi nám chýbate.

      V tejto situácií môžeme prežívať viacej postojov.

      Jeden postoj môže byť strach. Strach však nie je dobrý radca. Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenska - vopred poslal odkaz: "Nebojte sa ...."Nič na tejto Zemi sa nedeje bez toho, aby On o tom nevedel. Len snáď je potrebné pochopiť prečo to dopúšťa. Vo svojej láske k nám nedopustí nič, čo by uškodilo definitívnej večnosti.    

      Druhý postoj je dôvera. To je pevný postoj. Jeho kríž nie je znamením slabosti, ale sily v dôvere k Otcovi. A to v tieto dni potrebujeme.

      Veľa krát som v živote počula: "Čo nič nestojí, za nič nestojí..." Ak tieto dni, týždne stoja tak veľa , tak Boh ich premení na veľké dobro a požehnanie.  

      Pozdravujem vás a želám všetko dobré, dávajte na seba pozor a teším sa na skoré stretnutie.

      Jana Virgovičová

      riaditeľka školy 

       

       

     • Vyhlásenie ministra školstva SR z 24.3. 2020

     •  

      Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister školstva .

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zrušilo aj písomnú a externú časť maturity a testovanie deviatakov a štvrtákov na osemročnom gymnáziu pre tento školský rok.

      Ústne maturity by sa mali uskutočniť do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. júna 2020. Minister zároveň dodal, že majú pripravené viaceré kroky, aby maturanti do tohto dátumu zmaturovali. Ministerstvo pripraví k zmenám usmernenie.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája, pričom nebude potrebné k nim priložiť potvrdenie od lekára. Prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna, podobne ako pri maturitách, dva týždne od odvolania vyučovania.

      Zápis do prvého ročníka základnej školy bude od 15. do 30. apríla, avšak bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou, tam kde je to možné. Čo sa týka žiadostí o prijatie do materských škôl, termín ich podania je stanovený od 30. apríla do 31. mája a ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.

      Tam budeme prechádzať do režimu adaptačného pobytu,“ priblížil Gröhling. Minister oslovil šéfa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Roberta Redhammera, aby pripravil smernicu pre vysoké školy.

      V rámci podpory dištančného vzdelávania vzniká web Učíme na diaľku, na ktorom budú informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov. Všetky vzdelávacie portály a weby budú tak združené pod jednou stránkou.

      Chceme, aby ich učitelia naozaj využívali. Najmä pre najmenších žiakov, ktorí potrebujú audiovizuálny formát,“ priblížil minister. Portál bude informovať o všetkých potrebných termínoch.

      Gröhling poznamenal, že digitálne vzdelávanie touto formou nestačí. So šéfom verejnoprávnej televízie Jaroslavom Rezníkom sa dohodol na rozšírení vyučovania na druhom kanáli televízie.

      Od budúceho týždňa, od 30. apríla, by tak mala televízia vysielať pre žiakov dlhšie, a to od 9:15 do 11:00. Mali by tam byť začlenené prvky vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodnených prostredí či deti so zdravotným postihnutím.

      Dodal, že v priebehu tohto týždňa budú riešiť prípravu opatrení pre vzdelávanie tejto skupiny detí. „Musíme aj ich vzdelávať, pretože nevieme, kedy bude ukončené prerušenie vzdelávania,“ poznamenal Gröhling.

       

     • O Z N Á M E N I E

     •  Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime - v pondelok a v stredu v čase od 8.00 do 10.00 hod. - len nevyhnutné záležitosti. V ostatných prípadoch využite elektronickú komunikáciu - cirkevnaskolabn@gmail.com, príp. nás kontaktujte telefonicky v štandardnom pracovnom čase od 7.00 -15.00 hod.

      Správajme sa zodpovedne k svojmu zdraviu aj k zdraviu iných ľudí.

      Dodržiavajme domácu karanténu.

      Ďakujeme!

     • USMERNENIE

     • Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy , výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života  a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnuti a hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Školské vyučovanie začne 30. marca 2020 ak nebude rozhodnuté inak.

      riaditeľka školy    

     • OZNAM

     •  

      Milí študenti,

      pokračujeme vo vyučovaní jednotlivých predmetov samoštúdiom, priebežne sledujte svoje  e- mailové schránky kam vám budú zadávané úlohy, ktoré budete priebežne  vypracovávať a odovzdávať spätnou väzbou vyučujúcemu .

      Ďakujeme.

      riaditeľka školy, pedagogický zbor CSOŠ sv. Terézie z Lisieux

     • Prerušenie vyučovania

     • Riaditeľka CSOŠ sv. Terézie z Lisieux prerušuje vyučovanie v dňoch 11. 3. - 13. 3. 2020 (vrátane) z dôvodu nariadenia zriaďovateľa  - Biskupstvo Nitra a odporúčania TSK – opatrenie proti šíreniu koronavírusu:

      Na základe príkazu č. 5 z dňa 9. 3. 2020 a na základe uznesenia Štábu pre krízové situácie TSK odporúča SŠ v inej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušiť vyučovanie od utorka 10. do piatka 13. marca 2020 vrátane.

     • Neprebudený v Divadle Jána Palárika v Trnave

     • Dňa 18. 2. 2020 sme navštívili Trnavu – naše kroky viedli do Divadla Jána Palárika na jednoaktovku približujúcu poviedku M. Kukučína -  Neprebudený.

      Dejová línia (ako je iste každému známe) rozprávala o osude prostoduchého husiara Ondráša, ktorého „pobláznila“ dedinská krásavica Zuzka. Študenti sledovali zaľúbeného Ondráša, ktorý nevedel odlíšiť pravdu od „žartov“, nedbal na dohováranie totky ani na priznanie Zuzky (už na jej svadbe s Janom). Z  humorného ladenia prešiel dej postupne do dramatických okamihov vedúcich až k Ondrášovej smrti pri záchrane husí pri požiari. Ocenili sme výborné herecké výkony aj zaujímavo a originálne riešenú scénu - namiesto zelenej pažite sa na scéne vynímala modrá izba s oblakmi, ktorá mala divákom priblížiť snenie Ondráša, jeho vlastný svet.

      Po skončení divadla sme vystúpili na mestskú vežu (cca 30 m) – v stručnom výklade sme spoznávali Trnavu a jej okolie a  nakoniec sme sa prešli k zachovaným mestským hradbám.

     • Odporúčanie z RÚVZ ohľadom šírenia koronavírusu

     • Mladý Jesenský 2019

     • Dňa 17. 1. 2020 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení autorskej súťaže Mladý Jesenský. A nielen to!
      Miriam Čerňanská z 1. A. tento titul -  Mladý Jesenský - aj získala. Do súťaže sme zaslali jej prózu Moje "čierne dni".

      Moje „čierne dni“

      Zase ma tá moja hlava akosi neposlúchala, a tak som opäť musela zavítať do nemocnice na kontrolu. Každý z vás iste pozná tie chvíle, ktoré musí prežiť v nemocnici. Najprv dlhé čakanie a po bežnej kontrole lekár povedal, že ma musia operovať. Bol to pre mňa taký šok, že som za dverami ambulancie začala nariekať ako malé decko. Keďže sme na takúto situáciu neboli pripravení, nemali sme so sebou žiadne potrebné veci. „No paráda“, dostala som od sestričiek nejaké nemocničné pyžamo, aby nás vôbec mohli prijať na oddelenie. Otcovi nezostávalo nič iné, len sadnúť do auta a prefrčať 130 kilometrov tam a zasa naspäť, aby nám doniesol veci na prežitie. V tom zhone kúpil dokonca aj tablet, keďže ten starý rozbila moja mladšia sestra a priniesol nám ho, aby sme sa nenudili. On sa naozaj nezdá - stresové situácie zvláda najlepšie z celej rodiny. Je na to vlastne zvyknutý, keďže má doma štyri baby, ktoré mu dávajú niekedy riadne zabrať.

      Na izbe bolo dievča, približne stredoškolského veku a dve asi päťročné dievčatá. Tie boli dosť hlučné, ale čo už, spolubývajúcich si v nemocnici nevyberiete. Na druhý deň som sa zobudila so strachom. Všetci mi hovorili, že sa nemusím báť, ale ani mame nebolo všetko jedno. Ale snažila sa ma rozosmiať a povzbudiť, aby som sa toľko nebála. Pamätám si, že dokonca mi na operačnej sále stekali po lícach slzy. A potom som už spala ako zabitá... Prebrala som sa až v tej mojej super posteli, ktorá vŕzgala pri každom mojom otočení. Po operácii som mala vyholenú jednu stranu hlavy a bolela ma celá oblasť brucha. Čo bolo dosť nafigu, lebo som nemohla na bruchu ležať, ani sa smiať na klaunoch, ktorí prišli na druhý deň rozveseliť mňa a moje spolubývajúce. Vyzerala som trochu ako oranžový ufón, keďže mi hlavu poliali nejakou gebuzinou. Radšej som sa nepozerala ani do zrkadla.

      Každé ráno som s mamou chodila do jedálne oproti, kde sme dostávali „super mega“ nemocničné raňajky. Lenže čo potom? Dlhý deň pred nami a vlečie sa ako preteky slimákov. Tablet na stole, telefón v šuplíku a žiadna wi-fi. Spojenie so svetom zlyhalo. Mame sa nejakým zázračným spôsobom predsa len podarilo vypátrať heslo na wi-fi a hneď bolo všetko v pohode. Poobede prišla učka - ani tu mi nedajú pokoj so školou! Ale veď v pohode - prišla nás iba zavolať na Deň detí, ktorý sa konal v suteréne nemocnice. Tak sme sa tam teda vybrali. Všade hrala hlasná hudba, až mi v ušiach dunelo. Preto sme sa radšej rozhodli vrátiť. Na chodbe sme streli nejakého podivného farebného kohúta a pri ňom stála moja obľúbená herečka. Hneď mi srdce poskočilo. Mama k nej pristúpila a spýtala sa, či sa môže so mnou odfotiť. Kristína Svarinská súhlasila a pristúpila ku mne. A tak sme si spravili zopár selfíčok. Tak to bol nakoniec celkom fajn deň, nie?

      Keď sme sa vracali na izbu, pred výťahom sme stretli jednu paniu s jej dcérou, ktorá tiež ležala na našom oddelení. Mala operovanú ruku, lebo nešťastne spadla z preliezačky. Boli sme lenivé ísť po schodoch, tak sme šli výťahom. Ale prúser! Výťah sa takmer predtým, ako sme mali vystúpiť, zasekol. Dvere výťahu sa asi zbláznili - stále sa otvárali a zatvárali. Nastala panika. Čo teraz? Moja mama mala telefónne číslo na sestričky, ale žiadna nedvíhala. Zvonili sme na zvonček, ale opravári mali asi poobednú siestu, lebo sa nám nik neozýval. Malá Lenka z toho potrebovala ísť zrazu na toaletu. Aj ja som trochu znervóznela. Mala som nervy v kýbli! Napokon mama stlačila gombík označujúci jedno poschodie pod nami, tak sa výťah konečne pohol. Vyskočili sme z neho, akoby nám išlo o život.

      Dni v nemocnici sú dlhé - nuda, nuda a ešte raz nuda. Ešte aj tá wi-fi štrajkuje. Ešteže moja mama vymyslela nový spôsob zábavy. Natrhali sme si papieriky a hrali sme Mad libs. Je to taká veselá hra, pri ktorej sa ťahajú papieriky s nápismi  kto, s kým, kde, čo a prečo robili? Veľa sme sa pri nej nasmiali. A takto sme trávili väčšinu dňa. Rany po operácii sa pomaly hojili, až napokon prišiel deň odchodu. Predtým, ako ma pustili, som ešte musela podstúpiť vyberanie stehov. Na krku to bolelo ako čert, ale zvládla som to. Šla som sa teda rozlúčiť aj s mojimi bláznivými spolubývajúcimi. Keď som sa opýtala, na čo sa najviac tešia, keď ich pustia domov, Skarlet zahlásila: „Teším sa na jedlo a na normálnu wi-fi, ktorá neseká!“ Zasa sa rozrehotala celá izba. Sestrička priniesla prepúšťaciu správu a mohli sme konečne odísť domov. Tu ma už čakali moje sestry, ktoré mi občas lezú na nervy a s ktorými sa občas  spolu hádame - ale som rada, že ich mám. No najviac ma privítala naša hnedo-biela fenka Tessa, ktorá aj mne veľmi chýbala. Na ulici som ešte stretla nášho suseda, ktorý mi povedal, že mám dobrý image. Nakoniec to s tou mojou vyholenou hlavou nebolo až také zlé a na nový image som si rýchlo zvykla. Vlasy rýchlo dorástli a „čierne dni“ v nemocnici zostali už len spomienkou.

     • Ako zlepšiť naše vyučovacie výsledky?

     • Nad touto témou sa študenti CSOŠ zamysleli spolu  s pani psychologičkou Kočišovou z CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou dňa  18. 12. 2019. Okrem rád ako upraviť učebné  prostredie (vyvetrať, správne osvetlenie, odložiť mobil, sedieť za stolom, ...), im tiež poradila pár „zlepšovákov“: striedať ľahšie učivo s ťažším, učiť sa v približne rovnakom čase, prečítať učivo – zvýrazniť si najdôležitejšie fakty  – povedať si učivo vlastnými slovami, ... najviac však pomôže, ak sa pokúsia vysvetliť  učivo niekomu inému. Súčasťou besedy bolo niekoľko praktických cvičení, ktoré študenti tiež ocenili.  

     • Mimoškolská činnosť...

     • Dňa 4. 12. 2019 sme zorganizovali školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - okrem testu zameraného na teoretické vedomosti a prácu s textom, si súťažiaci vyskúšali aj tvorbu príhovoru na tému Október – mesiac úcty k starším. Vo vyššom kole OSJL nás bude reprezentovať Terézia Dzuríková.

      Do súťaže Mladý Jesenský sme poslali prácu Miriam Čerňanskej s názvom Moje „čierne dni“.

     • Čo sme o Bánovciach nevedeli...

     • ... to nám vyrozprával pán Jozef Fojtík. Na pôde našej školy sme ho privítali dňa 13. 12. 2019, za jeho ochotu prísť, ale najmä za jedinečné informácie, ktoré zazneli z jeho úst, mu úprimne ďakujeme.

      V rámci prednášky pána Fojtíka dopĺňanej obrazovým a fotografickým materiálom sme si postupne odvodili názov mesta (Bán + ovce) i niekdajšie názvy ulíc (Poštárska, Špitalská, Ševčovská...) a štvrtí (Perisko, Kanada, Rajčula ...). Dozvedeli sme sa, že na Rozmarínovej ulici pestovali rozmaríny (smer stanica), cez Pastiersku ulicu hnali stáda oviec (Sládkovičova), na Perisku prali práčky pre zámožné panie a v nepriaznivom počasí to v jednej zo štvrtí mesta podľa prisťahovalcov z Kanady vyzeralo ako u nich doma -  v Kanade (blato, kaluže). Prekvapilo nás, koľko názvov malo naše námestie: Alžbetino námestie, Hlavné n., Štefánikovo n. a napokon – po postavení sochy Ľ. Štúra - Námestie Ľ. Štúra, ale aj to, že kedysi sa na ňom nachádzal stĺp hanby. Zábavné sa nám videlo pomenovanie Bánovčanov – jelitári a svinkári – odvodené od prác typických pre mäsiarsky cech. Ďalším prejavom remeselníckej šikovnosti bola ukážka modrotlače – obdivovali sme nielen látku s takouto potlačou, ale aj formy na jej tvorbu. Pán Fojtík upriamil našu pozornosť aj na „rarity“ Bánoviec – nález Bánovskej venuše či Bánovskú Madonu. A aby tých faktov nebolo priveľa pridal i „pikošky“ o Aničke Icikovej, bosorke Zuze Šantavej a mnoho ďalších informácií, ktoré – ako sám podotkol – sa nenachádzajú ani vo vydaných monografiách o Bánovciach. Našli sa i niektorí odvážlivci, ktorí mu položili pár otázok a odpovede na ne dali bodku za touto zaujímavou náučnou aktivitou.

     • 1. december – Červené stužky

     • Tento deň sme si pripomenuli filmom SKCH Krehké životy. Sledovali sme osudy detí nakazené vírusom  HIV, ich život - radosti i ťažké chvíle v centre špeciálne zriadenom pre ne. Cieľom tohto dokumentu bolo poukázať na hodnotu každého ľudského života, na dôležitosť dobrovoľníckej i profesionálnej pomoci...

      Na dokument sme nadviazali besedou s Luciou, ktorá pôsobila tri mesiace ako dobrovoľníčka v Ugande. Podelila sa s nami o svoje zážitky pri výučbe detí, predstavila nám Ugandu i jej prírodné zvláštnosti.  Bolo zaujímavé porovnávať európske a africké školské podmienky, ale aj ich a našu radosť a vďačnosť za vzdelanie. Uvedomili sme si, že si musíme vážiť to, čo máme a nepovažovať mnohé veci iba za samozrejmosť.

      A čo sme sa napríklad dozvedeli? V Ugande sa ľudia považujú za jednu veľkú rodinu – oslovujú sa brat, sestra. Školský deň pre deti v Ugande začína 7:30 a končí 17:00 spievaním hymny a modlitbou. Strava žiakov je veľmi jednotvárna – kaša, fazuľa, kaša, fazuľa... Všetky deti rady športujú a spievajú, v rámci vyučovania majú predmet, na ktorom vedú diskusie, učia sa argumentovať za a proti. Oblečené majú školské uniformy, v škole sú povolené aj telesné tresty. Napriek tomu deti vyučovanie teší, pretože inak by museli ťažko pracovať na poli.

     • Prednáška o Slovanoch

     • Dňa 25. 11. 2019 sme na našej škole privítali Mgr.  Šubjakovú z Hlaholskej akadémie Domu MS v Bratislave. V rámci svojej prednášky nám rozprávala  o osídlení nášho územia Slovanmi, o vzniku Samovej ríše, poukázala na zaujímavosti vzniku pojmov Slovien, Slovák... Za sprostredkovanie tejto zaujímavej prednášky ďakujeme pánu Ing. Zaťkovi, predsedovi MO MS v Bánovciach nad Bebravou.

     • Krúžková činnosť

     • Náš krúžok má síce názov Tvorba školského časopisu, ale na to, aby sme vedeli napísať kvalitné články, potrebujeme mať aj kvalitné zážitky :-)

      A tak sme sa napr. rozhodli zapojiť do akcie p. Slamkovej - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Podstatou akcie je motivovať ľudí k vzájomnej spolupatričnosti a k pomoci nielen svojim blízkym, ale každému človeku, ktorý našu pomoc potrebuje.  Každý z nás niečo priniesol - potraviny, kozmetiku, krížovky ... Prinesené veci sme spoločne zabalili do menších i väčších vianočných balíčkov pre starkých z DSS v Bánovciach nad Bebravou.

      Ďalšou našou "krúžkovou akciou" bolo pečenie medovníkov na DOD. My sme napiekli "podklad" a naši nádejní spolužiaci si ho už dozdobia sami - 3. 12. u nás :-)

     • Deň otvorených dverí

     • Riaditeľstvo Cirkevnej SOŠ pozýva žiakov a rodičov na DOD, ktorý sa uskutoční 2. 12. 2019 v priestoroch školy (Farská 5, Bánovce nad Bebravou)  v čase 8:00 - 16:00. Poskytneme Vám informácie o možnostiach štúdia a prijímacích skúškach na našej škole, môžete si prezrieť priestory školy a stretnúť sa s pedagógmi. Tešíme sa na Vašu účasť!