• PRÍHOVOR riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti!

      Dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou prihovorila. Je to už dostatočne dlhý čas, čo sa naša školská brána zatvorila. S odstupom času môžeme konštatovať, že to bolo správne rozhodnutie. Situácia, v ktorej sme sa ocitli je pre nás všetkých nová ,náročná a aj zložitá. Hľadali sme čo najlepšie riešenia ako zabezpečiť vyučovací proces inou formou akú sme doteraz poznali. Ja, aj moji kolegovia, ale aj vy milí študenti  si uvedomujeme, že neprežívame prázdniny. Realizácia výchovnovzdelávacieho procesu bez priameho osobného  kontaktu je pre nás ako aj vás častokrát ťažšia ako bežné vyučovanie.

      Usilujeme sa vybrať z dostupných komunikačných prostriedkov tie správne.

      V každom prípade chcem vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM, milí kolegovia za tvorivý prístup, ktorý k svojim povinnostiam máte. Milí študenti  aj Vám sa chcem poďakovať, že ste nám pedagógom nápomocní.    

      Pre  riaditeľa, riaditeľku školy je smutné a náročné vidieť prázdnu školu, prázdne triedy, či lavice, veľmi nám chýbate.

      V tejto situácií môžeme prežívať viacej postojov.

      Jeden postoj môže byť strach. Strach však nie je dobrý radca. Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenska - vopred poslal odkaz: "Nebojte sa ...."Nič na tejto Zemi sa nedeje bez toho, aby On o tom nevedel. Len snáď je potrebné pochopiť prečo to dopúšťa. Vo svojej láske k nám nedopustí nič, čo by uškodilo definitívnej večnosti.    

      Druhý postoj je dôvera. To je pevný postoj. Jeho kríž nie je znamením slabosti, ale sily v dôvere k Otcovi. A to v tieto dni potrebujeme.

      Veľa krát som v živote počula: "Čo nič nestojí, za nič nestojí..." Ak tieto dni, týždne stoja tak veľa , tak Boh ich premení na veľké dobro a požehnanie.  

      Pozdravujem vás a želám všetko dobré, dávajte na seba pozor a teším sa na skoré stretnutie.

      Jana Virgovičová

      riaditeľka školy 

       

       

     • Vyhlásenie ministra školstva SR z 24.3. 2020

     •  

      Všetky školy na Slovensku budú do odvolania zatvorené. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister školstva .

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zrušilo aj písomnú a externú časť maturity a testovanie deviatakov a štvrtákov na osemročnom gymnáziu pre tento školský rok.

      Ústne maturity by sa mali uskutočniť do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. júna 2020. Minister zároveň dodal, že majú pripravené viaceré kroky, aby maturanti do tohto dátumu zmaturovali. Ministerstvo pripraví k zmenám usmernenie.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája, pričom nebude potrebné k nim priložiť potvrdenie od lekára. Prijímačky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna, podobne ako pri maturitách, dva týždne od odvolania vyučovania.

      Zápis do prvého ročníka základnej školy bude od 15. do 30. apríla, avšak bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou, tam kde je to možné. Čo sa týka žiadostí o prijatie do materských škôl, termín ich podania je stanovený od 30. apríla do 31. mája a ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.

      Tam budeme prechádzať do režimu adaptačného pobytu,“ priblížil Gröhling. Minister oslovil šéfa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Roberta Redhammera, aby pripravil smernicu pre vysoké školy.

      V rámci podpory dištančného vzdelávania vzniká web Učíme na diaľku, na ktorom budú informácie pre učiteľov, rodičov a žiakov. Všetky vzdelávacie portály a weby budú tak združené pod jednou stránkou.

      Chceme, aby ich učitelia naozaj využívali. Najmä pre najmenších žiakov, ktorí potrebujú audiovizuálny formát,“ priblížil minister. Portál bude informovať o všetkých potrebných termínoch.

      Gröhling poznamenal, že digitálne vzdelávanie touto formou nestačí. So šéfom verejnoprávnej televízie Jaroslavom Rezníkom sa dohodol na rozšírení vyučovania na druhom kanáli televízie.

      Od budúceho týždňa, od 30. apríla, by tak mala televízia vysielať pre žiakov dlhšie, a to od 9:15 do 11:00. Mali by tam byť začlenené prvky vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodnených prostredí či deti so zdravotným postihnutím.

      Dodal, že v priebehu tohto týždňa budú riešiť prípravu opatrení pre vzdelávanie tejto skupiny detí. „Musíme aj ich vzdelávať, pretože nevieme, kedy bude ukončené prerušenie vzdelávania,“ poznamenal Gröhling.

       

     • O Z N Á M E N I E

     •  Riaditeľstvo školy pracuje v obmedzenom režime - v pondelok a v stredu v čase od 8.00 do 10.00 hod. - len nevyhnutné záležitosti. V ostatných prípadoch využite elektronickú komunikáciu - cirkevnaskolabn@gmail.com, príp. nás kontaktujte telefonicky v štandardnom pracovnom čase od 7.00 -15.00 hod.

      Správajme sa zodpovedne k svojmu zdraviu aj k zdraviu iných ľudí.

      Dodržiavajme domácu karanténu.

      Ďakujeme!

     • USMERNENIE

     • Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy , výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života  a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnuti a hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Školské vyučovanie začne 30. marca 2020 ak nebude rozhodnuté inak.

      riaditeľka školy    

     • OZNAM

     •  

      Milí študenti,

      pokračujeme vo vyučovaní jednotlivých predmetov samoštúdiom, priebežne sledujte svoje  e- mailové schránky kam vám budú zadávané úlohy, ktoré budete priebežne  vypracovávať a odovzdávať spätnou väzbou vyučujúcemu .

      Ďakujeme.

      riaditeľka školy, pedagogický zbor CSOŠ sv. Terézie z Lisieux

     • Prerušenie vyučovania

     • Riaditeľka CSOŠ sv. Terézie z Lisieux prerušuje vyučovanie v dňoch 11. 3. - 13. 3. 2020 (vrátane) z dôvodu nariadenia zriaďovateľa  - Biskupstvo Nitra a odporúčania TSK – opatrenie proti šíreniu koronavírusu:

      Na základe príkazu č. 5 z dňa 9. 3. 2020 a na základe uznesenia Štábu pre krízové situácie TSK odporúča SŠ v inej zriaďovateľskej pôsobnosti prerušiť vyučovanie od utorka 10. do piatka 13. marca 2020 vrátane.

     • Neprebudený v Divadle Jána Palárika v Trnave

     • Dňa 18. 2. 2020 sme navštívili Trnavu – naše kroky viedli do Divadla Jána Palárika na jednoaktovku približujúcu poviedku M. Kukučína -  Neprebudený.

      Dejová línia (ako je iste každému známe) rozprávala o osude prostoduchého husiara Ondráša, ktorého „pobláznila“ dedinská krásavica Zuzka. Študenti sledovali zaľúbeného Ondráša, ktorý nevedel odlíšiť pravdu od „žartov“, nedbal na dohováranie totky ani na priznanie Zuzky (už na jej svadbe s Janom). Z  humorného ladenia prešiel dej postupne do dramatických okamihov vedúcich až k Ondrášovej smrti pri záchrane husí pri požiari. Ocenili sme výborné herecké výkony aj zaujímavo a originálne riešenú scénu - namiesto zelenej pažite sa na scéne vynímala modrá izba s oblakmi, ktorá mala divákom priblížiť snenie Ondráša, jeho vlastný svet.

      Po skončení divadla sme vystúpili na mestskú vežu (cca 30 m) – v stručnom výklade sme spoznávali Trnavu a jej okolie a  nakoniec sme sa prešli k zachovaným mestským hradbám.

     • Odporúčanie z RÚVZ ohľadom šírenia koronavírusu