• Ako sa zo študentov stali učitelia...

     • V rámci geografie sme spoznávali miestnu krajinu. Každý študent vypracoval plagát o svojej obci, na ktorý zhrnul nielen základné údaje o jej predstaviteľoch, obyvateľoch, erbe, prírodných a kultúrnych podmienkach, ale pridal aj pár zaujímavostí a vlastné postrehy. Hotové dielo potom študenti prezentovali spolužiakom i vyučujúcim a vystavili v priestoroch školy. Fotografie z tvorby aj prezentácie nájdete vo fotoalbume.

     • Učili sme sa v teréne

     • Dňa 14. 10. využili študenti Cirkevnej SOŠ sv. Terézie z Lisieux pekné počasie a vybrali sa do Bojnej. Ich kroky najprv smerovali do miestneho archeologického múzea, neskôr si prezreli slovanské hradisko Bojná I - Valy.

      Prehliadka stálej muzeálnej expozície je bohatá na množstvo artefaktov nájdených priamo na hradisku, ktorého najväčší rozmach je datovaný do začiatku  9. storočia. Za najvzácnejšie nálezy možno považovať jednak 6 pozlátených plakiet (originály sa nachádzajú v Ponitrianskom múzeu v Nitre), jednak nález zvonu a dvoch súčastí z ďalších zvonov. Lektor múzea nás obzvlášť upozornil na fakt, že spomínané plakety pochádzajúce pravdepodobne z prenosného oltára sú dokladom šírenia kresťanstva u Slovanov ešte pred príchodom misie sv. Cyrila a Metoda. V rámci jeho výkladu sme sa okrem iného dozvedeli aj to, že Slovania sa odievali do šiat zhotovených z ľanu a žihľavy, poznali kľúče, používali britvu, krúžkovú zbroj a muži nosili umelecky zdobené luxusné súčasti odevov (spony opaskov, gombíky). Veľký počet nálezov železných predmetov a hrivien svedčí zasa o vyspelosti remeselnej výroby, kováčstva a poľnohospodárstva. Súčasťou expozície bola i malá maketa zemníc (obydlí čiastočne zahĺbených do zeme), ktoré sme neskôr preskúmali v teréne.

      Dobre vyzbrojení teoretickými vedomosťami sme teda nasadli do autobusu, odviezli sme sa za obec Bojná (smer Ranč pod Babicou) a už sme zdolávali terén ako praví turisti.  Po nie veľmi náročnom výstupe sa nám naskytol pohľad na veľkolepý vstup do hradiska – viacpodlažnú bránu vsadenú do obvodového valu (vysokého cca 530 cm) s  palisádami.  Následnou prechádzkou po niekdajšom hradisku sme  nadobudli predstavu o jeho rozlohe, dôležitosti obranných častí i samotnom fungovaní. 

      Lokalitu Bojná I – Valy odporúčame navštíviť každému, kto sa rád prejde do prírody a popri tom spozná kúsok našej histórie. 

     • Prváci v miestnom múzeu

     • Pri príležitosti  75. výročia SNP sme počas prázdnin boli svedkami veľkolepej prehliadky i mnohých sprievodných podujatí. Aby sme na dôležitosť tejto udalosti nezabudli ani počas školského roka, vybrali sme sa 8. 10. 2019 (krátko po spomienke na Deň obetí Dukly) do miestneho múzea – Múzea partizánskej brigády J. Žižku. Výstavou nás sprevádzal Ing. Švelka. Spoločne sme sa preniesli k dobrovoľníckym skupinám partizánov, študovali sme mapy i fotografie zaznamenávajúce ich odbojovú činnosť, bližšie sme spoznávali  životné osudy niektorých z nich  i pietne miesta v okolí Bánoviec nad Bebravou. Faktografický materiál ponúkajú mnohé historické publikácie a encyklopédie, my sme však ocenili práve to ľudské, čo do výkladu pán Švelka vniesol – vypovedané jednoducho a zrozumiteľne: Poučme sa z histórie, oceňme, čo je dobré, snažme sa napraviť to, čo bolo zlé, ale najmä buďme vďační za to, že môžeme žiť slobodne a bez strachu o svoj život, v mieri.